Gespecialiseerd in beschermingsbewind
Home
Voor wie?
Een korte kennismaking
Start Beschermingsbewind
Tarieven
Aanmelden
Contact
Links en klachtenregeling
Privacy
Inloggen voor cliënten

Hartelijk welkom op de website van Beschermvaardig.
Beschermvaardig is de website van bewindvoerder Jacqueline Kuijl.

Wat kan ik voor u betekenen?
Ik werk vóór en mét mensen en weet hoe kwetsbaar mensen kunnen zijn, zeker in de situatie van mijn cliënten. Heldere communicatie en het maken van duidelijke afspraken vormen voor mij de basis voor een goede samenwerking. Regelmatig wordt de financiële huishouding van mijn cliënten geëvalueerd en waar nodig aangepast. Ik neem hierin een proactieve houding aan.

Een persoonlijke benadering vind ik belangrijk, evenals een nauwe samenwerking met de persoonlijke begeleiders. Centraal staat voor mij het contact met mijn cliënten en/of hun begeleiders. De bewindvoerder komt regelmatig op huisbezoek. Behoeftes en vragen van de cliënt worden daardoor eerder gesignaleerd, er ontstaat een vertrouwensband en de cliënt wordt betrokken bij mijn dienstverlening. Mijn doel is om een stabiele financiële basis te creëren voor mensen die daar zelf, tijdelijk of blijvend, niet toe in staat zijn.Uw financiële routeplanner!


Het geeft rust als de financiën veilig en verantwoord beheerd worden.

Ik neem begeleiders en familie zoveel mogelijk administratief werk uit handen, zodat zij meer tijd over houden om zorg te kunnen geven. Ik wil u als cliënt proactief begeleiden en waar mogelijk en gewenst, samen toewerken naar zoveel mogelijke financiële zelfstandigheid. Omdat het belangrijk is dat geldzaken goed geregeld zijn is het aan te bevelen de rechter te vragen een professionele bewindvoerder te benoemen.

Hoe wordt de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd?
Beschermvaardig is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie Professionele Bewindvoerders. Deze beroepsorganisatie ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden en is door de kantonrechter als zodanig erkend. Ik houd mijn kennis op peil door middel van permanente educatie.

Minimaal één keer per jaar leg ik verantwoording af aan de kantonrechter over al uw inkomsten en uitgaven. Bovendien kunt u meekijken door middel van een persoonlijke inlogcode en wachtwoord of u ontvangt maandelijks bankafschriften van uw bankrekeningen. Hierover kunnen ook andere afspraken gemaakt worden. Over financiële beslissingen die meer dan € 1.500,- bedragen, besluit ik niet zelf, maar vraag de kantonrechter om toestemming.
Copyright 2013 Beschermvaardig | Foto's © Can Stock Photo Inc. / photosoup